• Tiếng Việt
  • English

Sitemap

Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD 3

Công ty Cổ phần và Đầu tư Xây dựng HUD 3

Add:  Floor 5, HUD 3 Tower Building, 121 - 123 To Hieu, Ha Dong District, Hanoi City

Tel: 04. 3382 4572

Website: hud3.com.vn

Main lines of business

  • Property development; E&C