Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang

Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nha Trang

Địa chỉ: 9C Tô Vĩnh Diện, P. Phương Sài, TP. Nha Trang

Điện thoại: 058. 3851036

Email: hudnhatrang.vn

Lĩnh vực kinh doanh

  • Đầu tư kinh doanh nhà ở, khu dân cư, đô thị,...